pgr 19 6er reihe 2

.

„Wspólnotowe kształtowanie Kościoła“

Chrześcijanie wierzą, że Bóg kocha każdego człowieka i ku każdemu człowiekowi się zwraca.

Bóg chce, aby życie każdego człowieka było udane. Dlatego też w parafiach i w całym Kościele Katolickim zaangażowani ludzie troszczą się o tworzenie dobrej wspólnoty.

W diecezji Mainz Rady Parafialne katolików obcojęzycznych pełnią ważną funkcję: Razem z proboszczem kierują one wspólnotą parafialną.

Katolicy wspólnot obcojęzycznych wybierają co cztery lata nową Radę Parafialną. Następne wybory odbędą się w dniach 9-10 listopada 2019!

Kościół

Kościół Katolicki chce być Kościołem w świecie. Chce stawiać czoła wyzwaniom obecnego czasu i wychodzić z Dobrą Nowiną Boga do jak największej liczby ludzi.

Rada Parafialna doradza i decyduje, w jaki sposób Kościół miejscowy może wiarygodnie i otwarcie wychodzić do ludzi.

Wspólnotowo

W Radzie Parafialnej dochodzi do wymiany różnych punktów widzenia oraz do współpracy ludzi obdarzonych różnorodnymi talentami.

Rada Parafialna wspólnie z duchownymi oraz innymi zaangażowanymi parafianami zajmuje się odpowiedzią na pytanie: Po co istniejemy dzisiaj jako Kościół?

Kształtowanie

Zadania Rady Parafialnej są różnorakie: Należą do nich:

Troska o dobrą komunikację we wspólnocie pomimo językowych barier oraz o zaangażowanie w niej wielu osób.

Wspólne poszukiwanie z zaangażowanymi parafianami nowych dróg przekazywania wiary, liturgii i Caritas.

Koordynowanie inicjatyw oraz różnych grup w parafii.

Reprezentowanie miejscowego Kościoła oraz stawanie się rzecznikiem interesów wiernych w Kościele i społeczeństwie.

Refleksja nad tym, jakie miejsce zajmą wspólnoty obcojęzyczne w przyszłych strukturach parafialnych.

Organizowanie świąt i uroczystości.

Możliwości

Kandydowanie

Będąc członkiem Rady Parafialnej masz wiele możliwości, aby współtworzyć życie parafialne. Możesz także współdecydować o tym, jak winien się rozwijać miejscowy Kościół. Kandyduj w wyborach do Rady Parafialnej!

Proponowanie

Złóż propozycje kandydatów w wyborach do Rady Parafialnej!

Wybory

Biorąc odpowiedzialność za przyszłość Kościoła weź udział w wyborach do Rad Parafialnych w dniach 9-10 listopada!