pgr 19 24er 1

Crkvu zajedno oblikovati

Kršćanke i kršćani vjeruju da  Bog svakoga čovjeka voli i svakom čovjeku se obraća.

Bog želi da život svakog čovjeka bude uspješan. Zbog toga se u župama i crkvenim zajednicama katoličke crkve susreću  angažirani ljudi i žene da bi činili dobro jedni za druge.

Zato, župno vijeće u katoličkim zajednicama drugih materinskih jezika ima važnu funkciju: zajedno sa svećenikom to tijelo vodi župu.

Katolici iz zajednica drugih materinskih jezika također svake četiri godine biraju novo župno vijeće.

Sljedeći izbori su 9. i 10. Studenog 2019!

Crkva

Katolička crkva želi biti jedna crkva na svijetu. Ona se izlaže izazovima vremena i sa mnoštvom ljudi  želi razgovarati o radosnom Božjem navješćenju.

Župno Vijeće raspravlja i odlučuje kako se lokalna crkva vjerodostojno i otvoreno ljudima približava.

Zajedno

U župnom vijeću se o različitim stajalištima razmatra i okupljaju ljudi s različitim sposobnostima. Župno vijeće u suradnji sa profesionalnim osobljem i mnogim volonterima razvija odgovora na pitanje:  Zastosmo mi tu danas kao crkva?

Oblikovanje c

Zadatci župnog vijeća su višestruki, to uključuje:

  • Brine se da komunikacija u zajednici i preko jezičnih barijera bude uspješna i da mnoštvo u tomu sudjeluje.
  • Potraži zajedno sa zainteresiranim ljudima nove načine naviještanja vjere, liturgije, ljubavi i Caritasa
  • Koordinira ponude i različite skupine zajednice.
  • Daje lice lokalnoj crkvi i komunicira želje i brige vjernika u Crkvi i u društvu.
  • Razmišlja gdje će zajednice materinskih jezika naći svoje mjesto u budućim župama.
  • Organizira zabave i proslave.

Vaše mogućnosti

Kandidiranje

Kao dio Župnog Vijeća imate mogućnost da pomognete oblikovati život u svojoj zajednici.Možete pomoći u odlučivanju razvoja crkve na lokalnoj razini. Možete se i sami kandidirat za župno vijeće!

Predlaganje

Predložite kandidatice i kandidate za župno vijeće!

Izbori

Priuzmite odgovornost za budućnost crkve i svoje zajednice te izađite na izbore

9.i 10. Studenog 2019!